Elérhetőségek

Szanda Község Önkormányzata

Cím: 2697 Szanda,
Kossuth utca 1.
Telefon:
+36(35)548-006
E-mail:
phszanda@gmail.com
Facebook


Kéményseprői átverések!

2020.12.11. 11:00

 

I.Ki végzi a kéményseprést?

 

  1. Amennyiben  egy  családi  ház  ingatlanba  nincs  bejegyezve  gazdálkodó  szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is):

 

Nógrád megye teljes területén, minden természetes személy tulajdonában lévő családi ház ingatlanhoz kapcsolódó kéményt a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet (azaz a katasztrófavédelem) ellenőrzi, megrendelés alapján, évente egy alkalommal ingyen.

 

Ilyen esetben kéményseprőipari tevékenységet végző más cégnek vagy vállalkozónak az ingatlanban kéményseprőipari tevékenység ellátására nincs jogosultsága, az ilyen tartalmú információ közvetítése a lakosság irányába nem valós, az megtévesztésre ad okot.

 

Fontos   tudni,   hogy   a   katasztrófavédelem   kéményseprői   minden   esetben

„kéményseprő” felirattal ellátott formaruhában, szintén „kéményseprő” felirattal és a katasztrófavédelem logójával ellátott gépjárműveivel érkeznek a helyszínre.

 

Hangsúlyozni szüksége azt is, hogy a katasztrófavédelemnek nincs kéményseprő „alvállalkozója” vagy „megbízottja”, így aki erre hivatkozva próbál meg a katasztrófavédelem „nevében” eljárni, az valótlant állít.

 

 

  1. Amennyiben a családi ház ingatlanba gazdálkodó szervezet be van jegyezve (egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok):

 

Ebben az esetben a kéményseprést a területileg illetékes kéményseprőipari szolgáltató cég vagy egyéni vállalkozó végzi, erre ugyancsak megrendelés alapján kerül sor, melyért azonban valóban fizetni kell.

 

Nagyon fontos tehát, hogy mind a tulajdonos, mint az ingatlanban ténylegesen lakó személy tisztában legyen azzal, hogy az ingatlanba van-e egyéni vagy társas vállalkozás bejelentve.

 

Amennyiben a tulajdonos erre az ott lakó családtag, bérlő, bármely más jogcímen az ingatlant használó figyelmét nem hívja fel, és az illető a legjobb tudása szerint az egyébként jogszerű kéményseprés elvégzését vagy az elvégzett munka ellenértékének megfizetését akadályozza, az a tulajdonosra nézve jár majd hátrányos következményekkel.

 

3.Társasházak esetén

 

2018. január elsejétől a sormunka (azaz a külön megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból, ingatlanról-ingatlanra járva, „sorban” végzett ellenőrző tevékenység) csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban a magánszemély tulajdonos számára ingyenes.

 

Nógrád megye teljes területén minden társasház és lakásszövetkezeti lakóépület kéményét a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet (azaz a katasztrófavédelem) ellenőrzi: ha gazdálkodó szervezet nincs az ingatlanba bejelentve, akkor évente egy alkalommal ingyen, ha viszont be van jelentve gazdálkodó szervezet, akkor díjfizetés ellenében. Utóbbi esetben a fizetendő összeg az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele.

 

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi ingatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

 

II.A vállalkozások részére végzett kéményseprőipari szolgáltatás díja

 

A vállalkozások részére végzett kéményseprőipari szolgáltatás nem hatósági áras, hanem szabad áras szolgáltatás, ez azt jelenti, hogy a kéményseprőipari tevékenységet végző cégek maguk állapítják meg az egyes elvégzett munkák és a kiszállás díját. A szolgáltatás megrendelése előtt ezért célszerű több szolgáltatótól is ajánlatot kérni, mivel az árak között eltérések lehetnek.

 

 

 

 

III.A kötelező kéményseprés gyakorisága

 

Az előzőekben leírtaktól függetlenül, amennyiben a fűtés szilárd tüzelőanyaggal történik, a kéményseprést évente egyszer, míg a gáz üzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezések esetén kétévente egyszer kötelező elvégezni.

 

Az ennél gyakoribb megkeresés és a szolgáltatás kötelező elvégeztetésére buzdítás a szolgáltató cég részéről ugyancsak megtévesztés, melynek semmiféle jogszabályi  alapja nincs.

 

IV.Teendők megtévesztő kéményseprőipari szolgáltatói fellépés gyanúja esetén

 

  1. Amennyiben a családi házas ingatlan (jogszerűen) nincs egyéni vagy társas vállalkozás székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyezve, Nógrád megyében kizárólag a katasztrófavédelem - formaruhában, hivatalos felirattal és logóval ellátott járműben érkező - kéményseprői jogosultak Önöknél a kéményseprést elvégezni, így ebben az esetben legyenek határozottak, és bármely más szolgáltató vagy vállalkozó ajánlkozását utasítsák vissza. Ehhez azonban fontos, hogy a nem tulajdonos lakáshasználó időben kapjon erre vonatkozó tájékoztatást a tulajdonostól.
  2. Amennyiben az ingatlannál megjelenő személy nem „kéményseprő” felirattal ellátott formaruhában, valamint nem „kéményseprő” felirattal és a katasztrófavédelem logójával ellátott gépjárművel érkezik, legyenek határozottak, és utasítsák vissza a felajánlott munkavégzést.
  3. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján az adott ingatlanban a kéményseprés megrendelés alapján történhet, és a tulajdonos részéről megrendelésre nem került sor, az ott lakók semmiképpen ne hagyják magukat rábeszélni a „kötelező”-ként hirdetett szolgáltatás elvégeztetésére. Legyenek határozottak, ehhez azonban az szükséges, hogy valóban biztosak legyenek abban, hogy a tulajdonos nem rendelt kéményseprést, így a szolgáltatás igénybe vételére nem kötelesek.
  4. A társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben Nógrád megyében kizárólag a katasztrófavédelem - formaruhában, hivatalos felirattal és logóval ellátott járműben érkező - kéményseprői jogosultak Önöknél a kéményseprést elvégezni, így ebben az esetben legyenek határozottak, és bármely más szolgáltató vagy vállalkozó ajánlkozását utasítsák vissza.
  5. A társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben a postaládába dobott értesítés vagy a társasházban jól látható módon elhelyezett hirdetmény hiányában az előzőekben a megrendelés hiányának esetére írt gondossággal járjanak el.
  6. Amennyiben Önök szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, és a kéményseprést egy éven belül egyszer már elvégezte az arra jogosult kéményseprő, szintén legyenek határozottak, és utasítsák el az újabb szolgáltatás „felajánlását”, mivel annak igénybe vételére egy éven belül többször nem kötelesek.
  7. A gáz üzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezések esetén ugyanez a helyzet, ha az elmúlt két éven belül egyszer már történt kéményseprés.

 

V.Kéményseprőipari szolgáltatóval szembeni panaszok kivizsgálása

 

 

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprőipari szerv vagy szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszával először magához a kéményseprőipari szervhez (a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet Nógrád Megyei Ellátási Csoportjához) vagy a kéményseprőipari szolgáltatóhoz (a kéményseprőipari tevékenységet végző céghez vagy vállalkozóhoz) köteles fordulni.

 

Ennek eredménytelensége esetén – és ennek igazolásával – nyújthat be panaszt a kéményseprőipari szerv vagy szolgáltató által végzett tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, azaz amennyiben Nógrád megyében következett be a panaszra okot adó körülmény, akkor a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szanda Község Önkormányzata - Magyar