Elérhetőségek

Szanda Község Önkormányzata

Cím: 2697 Szanda,
Kossuth utca 1.
Telefon:
+36(35)548-006
E-mail:
phszanda@gmail.com
Facebook


IKSZT


IKSZT

“Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 5.3.3.2.1. „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedés része. Célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Közösségi szolgáltatás szervezési modell.”

 A Szanda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére. A pályázatunk sikeres volt, és ennek  eredményeként 2009-ben önkormányzatunk IKSZT címbirtokos lett. Ez feljogosított bennünket a pályázat második fordulójában való részvételre, ahol már részletes tervekkel és ajánlatokkal lehetett pályázni a konkrét támogatási összegre. A második körben 2009. októberében nyújtottuk be pályázatunkat. 2010. április 14-én értesültünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásról szóló döntéséről, mely szerint önkormányzatunk 35 962 222.- Ft beruházási támogatásban részesült, ezen belül a IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésérére 28 552 519.- Ft áll rendelkezésre. A támogatás összege a beruházás nettó értékének 100 %-a, az önkormányzat saját erőként az ÁFA összegét biztosítja. A projekt összes bekerülési költsége: 42. 462.222,- Ft.

A szolgáltatás nyújtására az önkormányzat tulajdonában lévő régi iskola épületében kerül sor, amelynek komplex felújítására és bővítésére nyílt lehetőség a pályázat keretében.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Kötelezően nyújtandó szolgáltatások:

a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;

b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése;

c) közművelődési programok szervezése;

d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;

e) nyilvános könyvtár működtetése;

f) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország ponton (közösségi információs hozzáférési pont).

Valamint:

A címbirtokosi okiratban meghatározott alábbi opcionális szolgáltatások:

a) Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése

b) Helyszín biztosítása civil szervezetek számára

c) Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)

d) A gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása

Az IKSZT nem je­len­ti új in­téz­mé­nyek (in­téz­mény­rend­szer) lét­re­jöt­tét, a már meg­lé­vő in­téz­mé­nyi és szol­gál­ta­tá­si há­ló­za­tok­ra, a köz­mű­ve­lő­dé­si in­téz­mény­rend­szer­re, a te­le­há­zak­ra, e-Ma­gyar­or­szág-, FIP-, EU­RO­DESK és if­jú­sá­gi in­for­má­ci­ós pon­tok­ra és egyéb for­má­ci­ók­ra épít. Összeg­zi az in­téz­mé­nyek és szer­ve­ze­tek ta­pasz­ta­la­ta­it, ame­lyek az em­be­rek ta­lál­ko­zá­sát biz­to­sí­tó „kö­zös­sé­gi tér­szer­ke­zet­ben”, egy­más­ra épül­ve, egy­mást erő­sít­ve tet­ték és te­szik el­ér­he­tő­vé és hoz­zá­fér­he­tő­vé a la­kos­sá­got érin­tő (köz)szol­gál­ta­tá­so­kat, to­váb­bá a civil és üz­le­ti szfé­ra kez­de­mé­nye­zé­se­it.

NYITVA TARTÁS

(A nyitvatartás a jelenlegi energetikai felújítás miatt változhat)

Az IKSZT és DJP pont nyitva tart.

Hétfő: Zárva
Kedd: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: Zárva
Péntek: 8:00-12:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: Zárva

A Teleház-könyvtár nyitva tartása az IKSZT-én belül a rendezvények (tanfolyamok, fogadóórák) miatt módosulhat.

DJP Pont Szanda (Teleház)

Cím:
Szanda
Kossuth út 1.
2697
(az IKSZT épületében)

Telefon/ Fax: (35) 548-406 (Polgármesteri Hivatal)

Telefon/ Fax: teleház 06-35/348-150
 
e-mail: szanda.konyvestar@gmail.com


A DJP Ponton az alábbi szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe:


– számítógéphasználat

– internethasználat

– könyvtárhasználat

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

– fénymásolás

– nyomtatás

https://djphalozat.hu/

KIFÜ központi elérhetőség

Székhely cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
Telefon: +36 1 795 2861
Fax: +36 1 795 0036
E-mail: info@kifu.gov.hu
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 182.

KIFÜ telephely

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
Telefon: +36 1 450 3060
Fax: +36 1 350 6750

Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 182

 

Az egyes rendezvények tényleges megvalósulásáról, ezek jellegéről, pontos kezdési időpontjáról

tájékozódjon előzetesen a honlapunkon

vagy a következő telefonszámokon:

35/548-006 (Önkormányzat Hivatala, Szanda)

35/348-150 (IKSZT, Szanda)

2012. Május 29. kedd  – este 8 óra után – PILLANAT KÉPEK
IKSZT Szanda – Kemencés ház terem
A Hagyományőrző csoport /Nyugdíjas Klub/ próbál, készül a Ki Mit Tud Országos döntőjére

 

 

Teleház-könyvtár terem:
akik éppen akkor voltak itt

 

Színház terem – civilek terme:
A Szanda Singers /hagyományőrző csoport/ a bujáki fellépésre készül… illetve ekkor már “csak” beszélgetnek…

 Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szanda Község Önkormányzata - Magyar